Informácie o ORIFLAME

  

Spoločnosť Oriflame vznikla v roku 1967 vo Švédsku. Jej zakladateľmi sú bratia Jonas

a Robert af Jochnickovci.

 

Oriflame je kozmetická spoločnosť, ktorá predáva vysokokvalitné prírodné kozmetické výrobky prostredníctvom nezávislých kozmetických poradcov (členov Oriflame), mimo tradičného obchodného prostredia. Ponúka to najlepšie z vedy a to najlepšie z prírody v ucelenom sortimente prírodnej, ekologickej a cenou prijateľnej pleťovej, dekoratívnej, parfumovej, telovej a vlasovej kozmetiky, ktorá sa kvalitou vyrovná najprestížnejším svetovým značkám. Priamy predaj umožňuje zákazníkom získať rady a inšpiráciu od ľudí, ktorých poznajú a ktorým veria. Nakupovanie od poradcov (členov) je spoľahlivé a pohodlné.

 

Byť kozmetickým poradcom Oriflame znamená neobmedzený príjem a kariérové príležitosti, osobnostný rozvoj a vedomie, že patríte do priateľskej svetovej spoločnosti. Oriflame ako spoločnosť charakterizuje horlivý duch, decentralizovaný manažment a mladá a podnikateľská atmosféra.

 

Oriflame je dnes jednou z najrýchlejšie rastúcich kozmetických spoločností na svete. Firma predáva svoje výrobky v 59 krajinách a má vedúce postavenie na trhu vo viac než 30 krajinách.

 


 

Charitatívna činnosť Oriflame

 

World Childhood Foundation

Oriflame je zakladajúcim členom Svetovej detskej nadácie The World Childhood Foundation. Oriflame a jeho zamestnanci sú hrdí na to, že môžu byť jedným zo zakladajúcich členov Svetovej detskej nadácie, ktorú založila švédska kráľovná Silvia.

PROFIL

Každé dieťa má právo na bezpečné a radostné detstvo.Každé má právo na to, aby vyrastalo a vyvíjalo sa ako sociálne tak i duševne. Na svete je ale veľa detí, ktoré sú o tieto najzákladnejšie práva pripravené. Sú zanedbávané, opustené, týrané, ponižované a znásilňované rôznymi spôsobmi. Nikdy nedostanú šancu na slušný život.

POSLANIE

Poslaním Svetovej Detskej Nadácie je brániť práva detí na bezpečné detstvo a robiť všetko pre zlepšenie životných podmienok detí v nebezpečí na celom svete. Svetová Detská Nadácia chce dať takýmto deťom príležitosť, aby z nich vyrástli silní a zodpovední jedinci.

STRATÉGIA

Svetová Detská Nadácia bude zisťovať, kriticky sledovať a podporovať súčastné projekty a snahy, ktoré sú v súlade s ich poslaním. Nadácia by mala tiež aktívne podporovať zvýšenie verejného povedomia o právach detí i o tom, aké zranitelné a zneužívané môžu byť deti trpiace v rôznych častiach sveta. 

Celosvetový charitatívny projekt The World Childhood Foundation - svetlejšia budúcnosť pre deti v nebezpečí. 

Firma Oriflame sa stala jedným z hrdých spoluzakladateľov a členov predstavenstva svetovej nadácie The World Childhood Foundation, ktorú založila a dodnes nad ňou drží záštitu švédska kráľovná Silvia. Spolu s ďalšími svetovými spoločnosťami, ako je ABB Ltd, Daimler Chrysler AG, Axel Johnson Group a Skandia sa spoločnosť Oriflame stala donátorom 1 miliónu amerických dolárov, ktoré budú použité na plnenie cieľov nadácie. Švédska kráľovná Silvia a Oriflame spolupracujú na pomoci deťom celého sveta!„Berieme našu zodpovednosť vážne. Stále sa rozrastáme a preto sa snažíme byť firmou, ktorá sa podieľa na pomoci druhým. Spolupráca s nadáciou World Childhood Foundation je pre nás veľmi významná ” hovorí Sven Mattsson, výkonný riaditeľ Oriflame International. Cieľom nadácie World Childhood Foundation je zaistenie práva každého dieťaťa na kľudné a bezpečné detstvo a zlepšenie životných podmienok pre tých, ktorí sú v nebezpečí. V súčasnej dobe nadácia podporuje projekty v Brazílii, Rusku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Švédsku a USA. Spoločnosť Oriflame nemala pri vstupe do nadáce konkrétne požiadky, ako by maly byť darované prostriedky využité. Sama nadácia World Childhood Foundation stanoví, ktorý z projektov je prioritný a ktorý sa bude podporovať. Viac informácií o projektoch World Childhood Foundation nájdete na internetových stránkach www.childhood.org. 

Švédska kozmetická spoločnosť Oriflame je zastúpená v 54 krajinách sveta a v mnohých z nich podporuje rôzne charitatívne projekty. Tieto projekty, rovnako ako spolupráca s World Childhood Foundation, sú pre Oriflame veľmi dôležité. Oriflame tak môže prevziať aspoň časť spoločenskej zodpovednosti a podieľať sa na pomoci druhým.

Charita Oriflame Slovakia

Aj Oriflame Slovakia už niekoľko rokov venuje nemalé finančné prostriedky do charitatívnych projektov zameraných na deti. Po dvoch rokoch spolupráce s Linkou detskej istoty pri UNICEF-e sme sa od roku 2003 zamerali na projekt pod názvom Oriflame prináša farby deťom. Prostriedky na tento projekt získavame z registračného poplatku 2 €, ktorý je celý venovaný na tento účel. Týmto projektom sme sa rozhodli zútulňovať detské oddelenia v najväčších slovenských nemocniciach a tak spríjemniť chorým deťom pobyt v nich. V minulom roku sa novým farebným izbám mohli potešiť detskí pacienti na Foniatrickom oddelení Nemocnice s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Rekonštruovali sme 6 izieb s príslušenstvom pre matku s dieťaťom. Zároveň sme prispeli na nákup jedinečného prístroja, ktorý pomôže nepočujúcim deťom počuť. Naša spolupráca s UNICEF sa obnovila v roku 2006, kedy sme sa zapojili do každoročného projektu "Týždeň modrého gombíka". Aj tento rok, už po tretíkrát sme sa zapojili do charitatívnej zbierky, vďaka ktorej vyzbierame pre UNICEF 20 Sk za predaj každého Modrého gombíka. 


Reklama

—————